Actuele Informatie


Play In - Zaterdag 15 februari
Inschijving voor 27 januari (via de link & e-mail die gestuurd is op 17.01).
De week voorafgaand aan de Play In zijn er géén individuele accordeonlessen, maar worden er groepslessen georganiseerd per stem, als voorbereiding op deze Play In.

Woensdag 22 januari 2019
Géén individuele accordeonlessen tot 12.30u, wegens leraarsvergadering muziekacademie.


Toonmomenten - Klasconcerten

Traditiegetrouw zijn er diverse toonmomenten tijdens het schooljaar, en sinds enkele jaren gebeuren die ook in vaste periodes. Het zijn momenten die de studenten kunnen gebruiken om publiek te oefenen, en er misschien dankbaar gebruik van maken. Echter vaak is het belangrijk goed te timen met je individuele voorbereiding en een datum als doel te stellen.

Toonmoment (3): dinsdag 26 mei (SJB-College, examinandi), zaterdag 6 juni en woensdagnamiddag 17 juni

Accordeonliteratuur & Eindwerken/Scripties

Al enkele decennia verzamel ik (aangekocht overheen heel de wereld) naslagwerken over het accordeon. Het gaat dus niet over partituren, alhoewel sommige boeken er heel wat bevatten. Deze accordeonliteratuur bevat een hoeveelheid aan informatie over het accordeon: geschiedkundig, instrumentaal technisch,  instrumentaal muzikaal, poëzie, romans, veel foto's, partituren, liederen, ... Vanaf dit schooljaar stel ik mijn bibliotheek open voor alle studenten van de accordeonklas. De boeken zijn ter inzage tijdens de accordeonlessen op dinsdag en op woensdag. Vele boeken zijn weliswaar in een andere taal geschreven (Duits, Engels, Frans en Italiaans).
En niet alleen deze naslagwerken, maar ook tal van eindwerken/scripties, vooral van studenten in men klas aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, zijn beschikbaar. Een hoeveelheid aan onderwerpen komt hier aan bod, en kan een interessante bron van (extra) informatie zijn.
Je kan een boek, of scriptie ontlenen, waarvan ik een nota neem, zodat we weten waar welk boek zit, en na enkele weken breng je dit terug binnen. Net zoals in een bibliotheek. Ik hoop jullie op deze manier extra te kunnen informeren. Een volledige lijst ligt in de klas ter inzage.