Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Mol
 

GAMW Mol
Guido Gezellestraat 31A
B - 2400 Mol
+32(0)14.313821
amw@gemeentemol.be


Algemene Informatie

www.amwmol.be


Huur Accordeon

Het is mogelijk om in de muziekacademie een accordeon te huren. Bij het begin van het schooljaar wordt hiervoor een contract opgemaakt in tweevoud: één exemplaar voor de lener, en één exemplaar voor de ontlener. Na afspraak met de leerkracht kan je een instrument in ontvangst nemen in de 2de week van september. Er zijn slechts enkele accordeons beschikbaar, daarom is het noodzakelijk bij je inschrijving uitdrukkelijk te vermelden dat je een instrument wenst te huren. De volgorde van inschrijving bepaalt de verdeling van de huurinstrumenten. In het schooljaar 2018-2019 bedroeg de huurprijs 50€.Schoolreglement

www.gemeentemol.be/product/523/schoolreglement