Accordeon Algemeen


Structuur Muziekacademie Accordeonopleiding

LG - MG - HG
In de muziekacademie zijn de lessen opgedeeld in diverse graden: Lagere Graad, Middelbare Graad en Hogere Graad. Vanaf de Middelbare Graad wordt er naargelang het individueel niveau een onderscheid gemaakt: optie samenspel/instrument en optie instrument/samenspel. Dit geldt zo ook voor de Hogere Graad. Optie samenspel/instrument betekent dat de technische en de muzikale opleiding vanuit de Lagere Graad worden voortgezet in de Middelbare en de Hogere Graad, maar aangepast aan de behoeften en de mogelijkheden van de leerling. De studenten van de optie instrument/samenspel volgen de normen van het leerplan.

2de Graad
Is een initiatiegraad waarin de leerling kennis maakt met de basistechniek van het instrument. Sensibilisering van de leerling en de ontwikkeling van zijn muzikaliteit zijn de twee hoofdelementen.

3de Graad
Deze graad heeft vooral aandacht voor esthetiek en stijl. Verder is dit een bevestiging van de verworvenheden uit de lagere graad, waarin er een evenwicht moet bestaan tussen technische en muzikale aspecten.

4de Graad
Nastreven van een algemeen muzikaal en technisch niveau waarmee toegang to het hoger muziekonderwijs mogelijk moet zijn. In deze graad verwerven de leerlingen de grootst mogelijke onafhankelijkheid inzake de toepassing van de opgedane kennis, kunde en vaardigheid, zodat hij in staat is om zijn repertoire zelfstandig uit te breiden en deel te nemen aan de muzikale activiteiten van zijn voorkeur.


Evaluaties
Sinds het schooljaar 2016-2017 is er een wijziging in verband met de evaluatie. Klasexamens worden niet meer, of zo weinig mogelijk georganiseerd. Wat vervangt deze klasexamens dan wel? De klasconcerten. Voor onze klas zijn er dat 3: klasconcert eind oktober, Kerstconcert december en de klasconcerten begin mei. Iedereen, van de jeugd, dient minstens 2 keer opgetreden te hebben doorheen het jaar, waar per keer een evaluatie gemaakt wordt. Deze evaluatie is te lezen op het attest dat bij het einde van het schooljaar wordt uitgedeeld. Wie geen 2 keer opgetreden heeft, doet wel een klasexamen in juni. Echter voor alle studenten van de Lagere Graad is dit anders, alleen de jeugd: zij doen wel een klasexamen in juni. De examens (openbaar) bij het einde van de Lagere, Middelbare en Hogere Graad, blijven wel bestaan.


Accordeon

Het instrument/vak accordeon is ingericht vanaf het schooljaar 1996-1997 onder impuls van directeur Herbert Janssens. Het 1ste schooljaar waren de accordeonlessen in of rondom de Robianozaal van de Rozenberg, wegens overbezetting van de lokalen in de oude muziekacademie in de Lakenmakersstraat. Van meet af aan is het accordeon een enorm succes geweest: het 1ste schooljaar waren er al 12 studenten, het 2e jaar waren er weer 12 nieuwe studenten, en ook in het 3e jaar waren er 12 nieuwe ingeschrevenen voor accordeon. Op korte tijd van niets tot een populair vak. Tot en met afgelopen schooljaar zijn er niet minder dan 184 studenten die al accordeon gevolgd hebben aan onze Gemeentelijke Academie voor Muziek & Woord van Mol. Vanaf januari 2014 is Wendy Reemans ook leerkracht accordeon geweest in onze muziekacademie voor een korte periode. Daarvoor, en sindsdien is Ludo Mariën de leerkracht accordeon.


Accordeon & nog eens Accordeon

Mede door het grote aantal studenten dat onze Molse accordeonklas al gekend heeft, en de kwaliteit van onze klas, zijn er ook al enkele studenten die de stap hebben gezet naar het Hoger Kunstonderwijs, in muziektermen noemt men dit "het conservatorium". Sommigen van hen zijn ondertussen zelfs al afgestudeerd, en staan nu zelf als lera(a)r(es) in het DKO, het Deeltijds Kunstonderwijs, met name: les te geven in de muziekschool. Alle van onderstaanden hebben hun studies accordeon vervolgd bij mij aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen: Emmy Gysels (2002) - Matthias Lens (2005) - Bart Wils (2005) - Elien Huysmans (2009) - Seppe Mariën (2013). Toon Mallants deed dit ook in 2015, maar wel voor piano aan het Lemmensinstituut.

 
Accordeon, Accordeon & nog eens Accordeon ...

Tja, en wat doet men dan, als men er van al die muziekdinges er nog geen genoeg van heeft? Dan beginnen er links en rechts en boven en onder nog extra muziekensembles, die ontsproten zijn in de accordeonklas, maar die daarnaast hun eigen leven leid(d)en. In de jaren 2001-2002-2003 heeft het ensemble 'De Colores' zeer veel opgetreden, denken we maar aan concerten in Spa, in Zandhoven, op Steegkermis, en vooral tientallen concerten in de zomermaanden (wekelijks 2 keer) op de toeristenboot "De Zander" aan sas 4.

Deze groep is onder impuls van Julien van Echelpoel, Jos Ouderits, Mil Caeyers en Joske Coomans eigenlijk opgegaan in de onvolprezen 'Molse Accordeonvrienden'. Vele festiviteiten in en vooral ook rond Mol, zijn door hen opgeluisterd met vrolijke accordeonklanken. Voor zowel De Colores als de Molse Accordeonvrienden is vaak de regel geweest: wie goesting, die komt maar meedoen! Dat heeft ertoe geleid dat deze Molse accordeonklanken ondertussen gekend zijn zowel bij Jan als bij Alleman, en tot op vandaag (in 2017) nog steeds actief zijn!

Een jeugdig groepje opgericht in 2009, en heel wat jaren achtief geweest, is 'RE - tro'. Dit zijn Seppe Mariën, Bavo Luyten en Toon Mallants. En zoals overal de reclame van mond tot mond gaat, pikken zij meer dan geregeld hun graantje mee op tal van evenementen & festiviteiten. Zo hebben zij in april 2011 nog het filmfestival "Open Doek" in Turnhout plechtig mogen openen.

En dan zijn er soms nog dingen die uit het niets komen, al is dat misschien wat te gemakkelijk gezegd, maar die ontstaan zonder dat ze een reden van beginnen hadden, en zelf voortkomen uit een examenprogramma: 'De Moord van Postel'. Het was naar aanleiding van het openbaar examen accordeon van Jos Ouderits dat dit thema naar boven is gekomen. Uiteindelijk is dit project uitgegroeid tot een kern van 7 accordeonisten, percussie & verteller/zanger (Frans Deckx). De "première" bij het examen kreeg veel respons en daardoor is dit programma reeds meerdere keren gevraagd om te brengen, buiten de muziekacademie, in het Molse, maar zelfs in GC de Cam in Gooik, en in de parochiezalen van Mol-Millegem en van Achterbos.

Eigenlijk hebben al deze zaken (van samen te spelen, van te gaan optreden, ...) ervoor gezorgd dat onze accordeonklas zich ook heeft aangesloten bij 'VLAMO'. Vlamo wil de instrumentale amateurmuziekbeoefening binnen de Vlaamse Gemeenschap valoriseren, als een volwaardige discipline binnen de amateurkunstensector en binnen het brede veld van kunst en cultuur. Vlamo organiseert, structureert, begeleidt en ondersteunt alle actoren, actief in het werkveld van de instrumentale amateurmuziekbeoefening, teneinde hen een zo groot mogelijke muzikale, culturele en sociale zelfontplooiing en voldoening te bezorgen, zowel individueel als in groep. De vereniging bundelt alle krachten voor de promotie van de instrumentale amateurmuziekbeoefening in het algemeen. In oktober 2016 heeft het Mols ACCORDEONENSEMBLE het laatste evaluatieconcert gespeeld, en in februari 2018 staat er een Play In geprogrammeerd voor accordeonorkesten in samenwerking met VLAMO.

'Akkord' is ook nog zo een leuk accordeontrio om bezig te zien. Ontstaan in het hart van ons jeugdensemble de Bajantjs hebben Aline Debie Korneel De Groot en Jan Permentier sinds 2016 ook al diverse malen het beste van zichzelf gegeven.

En dan is er  'Allabreve'. Ardiëlla Pijnenburg, Ingrid Rommes, Kristel Goossens en Wil Sulsters hebben het kwartet boven de doopvont gehouden in november 2016 met concerten in Nederland en met een première in de Ezaartse Sint-Willibrorduskapel.

En in het schooljaar 2019-2020 is er weer een nieuw kindje geboren: 'Postino'. Bart, Wim, Mieke, Ingrid, Valère en Franz hebben hun 1ste concert gegeven op 22 oktober 2019.