Accordeonklas Mol


De geschiedenis van de Molse Accordeonklas is een rijk gevuld document. Doorheen de jaren zijn er vele concerten, evenementen, samenkomsten, uitstappen, reizen en allerhande geweest. Dat kan u op de volgende webpagina's lezen en ontdekken wat er sinds september 1996 allemaal gebeurd is in en rondom onze accordeonklas.

 - Accordeonklas Mol - CV
Officiële Curriculum Vitae van de Molse Accordeonklas.

 - Accordeonklas Algemeen
Hier kan u de structuur van de muziekacademie vinden, en ook een opsomming van vele ensembles die uit de accordeonklas gevloeid zijn.

 - Accordeonklas Wedstrijden
Zowel onze verschillende ensembles, als studenten individueel hebben ooit aan vele nationale en internationale wedstrijden deelgenomen. Hier een groot overzicht.

 - Accordeonklas Historiek Concerten
Optreden blijft één van de belangrijkste zaken voor een muzikant. Het contact met een publiek kan je niet leren in de klas. Onze accordeonklas is tot op vandaag, en daar komt nog geen eind aan, op vele plaatsen aanwezig geweest.

 - Reizen & Uitstappen
Met de hele klas, met het Mols ACCORDEONENSEMBLE, of met dé Bajantjs, of soms slechts met enkelen, ... Onze uren in de bus over die jaren heen zijn niet meer te tellen, ook al met het vliegtuig en met de trein. Een volledig overzicht.

 - Organisaties & Evenementen
Vele keren hebben we zelf niet op podium gestaan of gezeten voor een muzikale prestatie, maar hebben we gasten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Met helpende handen uit onze accordeonklas! Vaak klassieke concerten, maar ook zaken die in de rand van het accordeongebeuren liggen.

 - Lekkere Muzikale Feiten
Om de band in de klas hecht te maken, is er al vroeg een spontane organisatie geweest van bijeenkomsten. Onze jaarlijkse Mon-Mol-Martre is daar nog het beste voorbeeld van. Het accordeon staat altijd centraal!

 - Weetjes
Dingen die nergens thuis horen in een overzicht, maar die gewoon leuk zijn om te weten. Wie weet kunnen jullie deze lijst nog interessant aanvullen!

 - Historiek Accordeonisten
Wie heeft er ooit accordeonles gevolgd in de muziekacademie van Mol? Het zijn er velen. Sommigen slechts enkele weken (officieel ingeschreven), anderen hebben het hele traject doorlopen en zijn in de Hogere Graad afgestudeerd, hetzij in de optie Samenspel/Instrument, hetzij in de optie Instrument/Samenspel.