Mols ACCORDEONENSEMBLE - Feitevelijke Vereniging


Provinciaal Orkesttornooi Antwerpen: Afdeling Uitmuntendheid (2013), Ereafdeling (2017)
VLAMO: 1ste afdeling (2016), Uitmuntendheid (2019)
Aangesloten bij de Cultuurraad van de gemeente Mol


Doelstelling
Promoten van het accordeon door middel van optredens zowel binnen als buiten de gemeente en landsgrenzen in diverse formaties alsook in samenwerking met andere verenigingen en instanties.


Maatschappelijke Zetel
  Mols ACCORDEONENSEMBLE
  p/a Julien Van Echelpoel
  Ginderbuiten 282, B - 2400 Mol


Bestuur
Voorzitter
    Mariën Ludo, Kerkweg 6, B - 9451 Kerksken
 
Ondervoorzitter
    Bultynck Pascal, Weststraat 1, B - 2400 Mol

Secretaris
    Van Echelpoel Julien, Ginderbuiten 282, B - 2400 Mol

Penningmeester
    Minsart Anne, Hendrik Consciencestraat 17, B - 2400 Mol

Waarnemend lid
    Janssens Herbert, Turfstraat 6, B - 2400 Mol


Bank Mols ACCORDEONENSEMBLE
  IBAN:  BE11 1030 4041 7948
  BIC:     NICABEBB

  CRELAN, Kantoor An De Baets BVBA
  Markt 10A - 2490 Balen


Bank dé Bajantjs
  IBAN:  BE89 1030 3612 4585